อนุทิน 68813 - ครูแป๋ม

  ติดต่อ

โจทย์พันธุศาสตร์

"สมชายมีน้องชายชื่อสมชิด มีน้องสาวคือสมหญิงกับสมใจ สมศักดิ์และสมพรเป็นพ่อกับแม่ตามลำดับ สมปองปู่พวกเขามีลักษณะเหมือนคุณยายชื่อสมทรง ซึ่งต่างจากคุณย่าชื่อสมศรี แต่ไปเหมือนกับสมควรผู้เป็นตาที่มีลักยิ้ม ถ้าคนในตระกูลของสมพรมีลักยิ้มทั้งหมด สมศักดิ์มีลักษณะตรงข้ามกับสมปองแต่เหมือนสมศรี ถ้าสมชายและสมหญิงมีลักษณะเหมือนสมศรี แต่ต่างจากสมชิดและสมใจที่มีลักษณะเหมือนสมพร"

    ๑.จงหาฟีโนไทป์ของคนทุกคน
    ๒.ผู้ใดบ้างมีจีโนไทป์แบบเฮเทอโรไซกัส
    ๓.จากโจทย์ให้ระบุลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นลักษะเด่นและลักษณะด้อย

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)