อนุทิน 68785 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

..*.$...เมื่อวาน ...ได้ร่วมสร้างพลังแกนนำเครือข่ายการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ได้เห็นพลังของชุมชนที่ยังอ่อนด้อย ขาดแกนนำหลักที่ดีในการดูแลตนเอง แม้ว่าจะเป็นสุขวิทยาส่วนบุคคลก็ตาม แต่เมื่อได้ทำความเข้าใจร่วมกันทั้งในส่วนของอบต. ผู้นำชุมชน อสม. คุณครูผู้ดูแลเด็กและคุณครูพี่เลี้ยง ก็ได้เห็นความตั้งใจจริงในการที่จะดูแลเด็กในวันนี้ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในข้างวันหน้า สิ่งสำคัญคือผู้สนับสนุนหลักคือหน่วยงานของเราเองเข้มแข็งเพียงใด รพ.สต. ชื่อนี้เหมือนเป็นความหวังของประชาชนในการที่เขาจะได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี คำถามของอบต.ท่านหนึ่ง.ถามว่า "ในเมื่อเป็นโรงพยาบาลแล้วทำไม่มีเครื่องเอกซเรย์ฟัน การดูแลต้องทำให้ครอบคลุมที่โรงพยาบาลซิ"

อืม...นโยบาย ที่ไม่ชัดเจนเมื่อประกาศออกไปแล้ว จะสร้างความคลางแคลงใจกับชุมชนได้...ก็คงเป็นหน้าที่ของหมออนามัยที่ต้องคอยตอบคำถามและสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนต่อไป...^_^

 

เขียน 31 Aug 2010 @ 06:59 ()


ความเห็น (0)