อนุทิน 68775 - นายประหยัด เคลย์ พัฒนศิริ

เมื่อวันเข้าพรรษา ศิษย์ ที่ผมเคยเป็นครูประจำชั้นเมื่อปีที่ผมได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นปีแรก คือ ปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันเธอเป็น ศน.อยู่สุรินทร์ หรือศรีษะเกษ ไม่แน่ใจ มาตามหาผมที่โรงเรียน เธอเป็น ศน. ชำนาญการพิเศษ กำลังส่งเชี่ยวชาญ บอกว่า "ผลออกมาเมื่อไรแจ้งให้หนูทราบด้วย หนูอยากช่วยครู" แค่ได้ยินคำนี้ที่ออกมาจากใจศิษย์ครูก็ชื่นใจเป็นที่สุดแล้ว ถึงครูจะเป็นแค่ ครูวิทยฐานะชำนาญการ ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตราชการ ครูก็ยินดี ที่ศิษย์ ของครูทั้งอดีต และปัจจุบันเป็นคนดี และคนเก่ง  มิใช่ครูไม่พัฒนาตัวเอง ครูพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งชวนให้ทำ นำให้ดู อยู่ให้เป็น ไม่ว่าจะเป็น สมรรถนะทั้งห้า คุณลักษณะฯทั้งแปด มาตรฐานการเรียนรู้ทั้งแปด นักเรียนบอกว่าครูสอน ๑ ชั่วโมง ได้หลายสาระฯ ไม่ไร้สาระ ทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สองสาระ คือ ๑.คณิตศาสตร์ ๒.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลงานที่ส่งเป็นคณิตศาสตร์ ด้วยเรียนมาทางคณิตศาสตร์ การเรียนให้เราเก่ง ง่ายกว่าการสอนให้เขาเก่ง แต่คณะกรรมการคงยังเห็นว่าคุณภาพครูแบบนี้ยังไม่ถึงวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ก็ต้องเคารพในคำตัดสินของท่าน ว่า"อนุมัติ"หรือ"ไม่อนุมัติ" .

เขียน 30 Aug 2010 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)