อนุทิน 68745 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • นานเพียงใด...ที่เราแสวงหาผู้อื่นมากกว่าแสวงหาตนเอง
  • นานเพียงใด...ที่เรามองผู้อื่นมากกว่ามองตนเอง
  • นานเพียงใด...ที่เราศึกษาโลกภายนอกจนลืมศึกษาโลกภายใน
  • นานเพียงใด...ที่เราไล่ล่าหารักจากผู้อื่นจนลืมรักตนเอง
  • นานเพียงใด...ที่เราปรารถนาความสุขจากภายนอกจนละเลยความสุขภายใน
                                                                                                           
เขียน 30 Aug 2010 @ 07:01 ()


ความเห็น (0)