อนุทิน 68745 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • นานเพียงใด...ที่เราแสวงหาผู้อื่นมากกว่าแสวงหาตนเอง
  • นานเพียงใด...ที่เรามองผู้อื่นมากกว่ามองตนเอง
  • นานเพียงใด...ที่เราศึกษาโลกภายนอกจนลืมศึกษาโลกภายใน
  • นานเพียงใด...ที่เราไล่ล่าหารักจากผู้อื่นจนลืมรักตนเอง
  • นานเพียงใด...ที่เราปรารถนาความสุขจากภายนอกจนละเลยความสุขภายใน
                                                                                                           
  เขียน:  

ความเห็น (0)