อนุทิน 68741 - Handy

  ติดต่อ

   คุกตะราง .. โรงพยาบาลโรคจิต .. โรงพยาบาลประสาท .. ทหาร .. ตำรวจ .. ทนายความ .. จะต้องเพิ่มขึ้นหลายเท่าหากเรายังแยกศาสนาออกจากการศึกษา เพราะมันจะทำให้คนที่ผ่านออกมาจากระบบการศึกษา มีความเก่ง ความฉลาด แต่ปราศจากตัวควบคุมความฉลาดนั้น เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวที่มุ่งหาประโยชน์ใส่ตนโดยไม่แยแส ใส่ใจความเดือดร้อนของใคร

   ในที่สุด การแก่งแย่ง การเรียกร้อง การเอารัดเอาเปรียบ ก็จะเกิดมีมากขึ้นในทุกที่ ทุกวงการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)