อนุทิน 68739 - ครูใจดี

เ ห นื่ อ ย ห นั ก  มาจากไหน

ค ว า ม รั ก  ก็เยียวยาได้

ต่อให้วันคืน  รุ่ ม ร้ อ น

ความรักก็จะผ่อนให้  เ ย็ น ล ง

--------------------------------------------

* สายลมพัดแผ่วผ่าน..ห วั่ น ไ ห ว

* กระซิบเศร้าจากแดนไกล..ใ จ ท้ อ

* แรงเทียนลู่แรงล้อ..แ ร ง ล ม

* ปิดป้องแรงล้อลม..อ ย่ า ท้ อ

--------------------------------------------

ขอบคุณเจ้าของบทกลอน

ขอบคุณพลังใจ ความห่วงใยที่มอบให้

ขอโทษที่ชอบทำให้ไม่สบายใจบ่อยๆ

เขียน 30 Aug 2010 @ 00:56 ()


ความเห็น (0)