อนุทิน 68730 - พระมหา ประมวล แมน เกตุสุริยงค์

ความทรงจำของคนเรานั้นมีจำเพียงแค่สิ่งที่ตนได้ประสพกับสิ่งที่ประทับใจที่สุดกับสิ่งที่เสียใจที่สุดนี่เองที่ทำให้คนเราจดจำได้ไม่มีวันลืม แต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วทั้งสิ้น ชีวิตคนเราต้องพร้อมเสมอที่จะยอมรับสิ่งปัจจุบัน

เขียน 29 Aug 2010 @ 16:45 ()


ความเห็น (0)