อนุทิน #6870

ได้ความอนุเคราะห์จาก อ.ฉัตรชัย รองฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศนสัมพันธ์ช่วยบอกให้คุณภัทราวดีดำเนินการติดต่อกับ สสส. ให้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบันทึกข้อความอีกฉบับเพื่อส่งเอกสารถึง สสส. ตัวสัญญาก็คืบหน้าแล้ว

เขียน:

ความเห็น (0)