อนุทิน 68676 - อ้อมเล็ก

  ติดต่อ

ค่านิยมเป็นเพียงค่านิยมของมนุษย์ เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและข้อตกลงของสังคม

  เขียน:  

ความเห็น (0)