อนุทิน 68676 - อ้อมเล็ก

อ้อมเล็ก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่านิยมเป็นเพียงค่านิยมของมนุษย์ เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและข้อตกลงของสังคม

เขียน 29 Aug 2010 @ 11:05 ()


ความเห็น (0)