อนุทิน 6867 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

กราบพระอื่นหมื่นแสน ก็มิเทียมแม้นก้มกราบพระพ่อ พระแม่ ซึ่งเป็นพระอรหันต์แท้ในบ้าน

มหาบุรุษทั้งหลาย ถึงแม้ท่านกระทำประโยชน์ให้กับมหาชนทั้งปวงมาทั้งชีวิต แต่ท่านมิได้ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณพ่อ คุณแม่ไซร้ ท่านนั้นยังมิใช่มหาบุรุษที่แท้จริง...

เขียน 21 May 2008 @ 16:47 ()


ความเห็น (0)