อนุทิน 68646 - คิม นพวรรณ

  ติดต่อ

"ชีวิตไม่จำเป็นต้องได้ทุกอย่างตามที่คิด  และบางครั้งเราอาจพบว่า  ความสุขเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องวางแผน"

Secret : ปิยสีโลภิกขุ : เขียนขึ้นระหว่างจำพรรษาที่วัดจิตวิเวก West Sussex London

  เขียน:  

ความเห็น (0)