อนุทิน 68640 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๐๗๘ |

ข่าว "คุรุสภายกเลิกผลิตหลักสูตร ป.บัณฑิต" ดังลั่นสะเทือนวงการ การทำมาหากินของหลาย ๆ มหาวิทยาลัยที่ผลิตหลักสูตรดังกล่าว

เหตุผลง่าย ๆ คือ การที่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่ออกไปสู่โรงเรียนได้

ทำให้คุรุสภาพยายามหาทาง "หาวิธีการใหม่ ๆ" เข้ามาใช้

ปฎิรูปการศึกษาครั้งที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาก และมีความเป็น "ทุนนิยม" มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตเสียอีก

http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/news/detail.php?NewsID=2132&Key=ksp_newspaper#

เขียน 28 Aug 2010 @ 12:35 ()


ความเห็น (0)