อนุทิน 6864 - ปภังกร Happinesss

บางคนฝึกหัดลุกนั่งก้าวเดินเพื่อไปสู่ความ "หายนะ"
หลายคนฝึกหัดลุกนั่งก้าวเดินเพื่อไปสู่ความ "เจริญ"
ไม่ว่าจะไปทางไหน ชีวิตที่เกิดมานี้ล้วนแต่ก้าวเดินไปหาความทุกข์
มีเพียงพระอริยบุคคลเท่านั้นที่จะพ้นเสียจากความทุกข์แห่งวัฏฏะสงสารนี้ได้...

เขียน 21 May 2008 @ 16:44 ()


ความเห็น (0)