อนุทิน 68635 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • บันไดแห่งความสุข มี ๔ ขั้น
  ๑. กามสุข   สุขจากกามารมณ์
  ๒. ปัญญาสุข  สุขจากการแสวงหาปัญญา
  ๓. สมาธิสุข  สุขจากการทำสมาธิ
  ๔. นิพพานสุข  สุขจากการดับกิเลส
      (ฟังธรรมจากท่าน ว.วชิรเมธี)
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)