อนุทิน #68635

 • บันไดแห่งความสุข มี ๔ ขั้น
  ๑. กามสุข   สุขจากกามารมณ์
  ๒. ปัญญาสุข  สุขจากการแสวงหาปัญญา
  ๓. สมาธิสุข  สุขจากการทำสมาธิ
  ๔. นิพพานสุข  สุขจากการดับกิเลส
      (ฟังธรรมจากท่าน ว.วชิรเมธี)
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)