อนุทิน #6863

วันนี้ลองแต่ง วรรณรูป เลียนแบบ จ่าง แซ่ตั้ง

คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง 
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง   
คิดถึง คิดถึง       ฉัน       คิดถึง คิดถึง                             เธอ
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง   
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)