อนุทิน 68622 - โต้ง

โต้ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความรู้ที่ฝังลึกในตัวเราแต่ละคน  แสดงถึงความฉลาดของคนนั้น เปรียบเหมือนนักเรียนแต่ละคนย่อมมีความเก่งอยู่ในตัวเองที่ครูต้องค้นหาให้พบ จริงบ่....เด็กๆ

เขียน 27 Aug 2010 @ 21:59 () แก้ไข 27 Aug 2010 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)