อนุทิน #68622

ความรู้ที่ฝังลึกในตัวเราแต่ละคน  แสดงถึงความฉลาดของคนนั้น เปรียบเหมือนนักเรียนแต่ละคนย่อมมีความเก่งอยู่ในตัวเองที่ครูต้องค้นหาให้พบ จริงบ่....เด็กๆ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)