อนุทิน 6862 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

จิตที่ระลึกนึกถึงคุณของพระในบ้านซึ่งเป็นพระอรหันต์นั้นประเสริฐยิ่ง
กรรมนี้เป็นกรรมดี
ลูกที่มีจิตระลึกถึงคุณพ่อ คุณแม่อยู่ตลอดเวลา ย่อมไม่เดินไปในทางต่ำ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)