อนุทิน 6862 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

จิตที่ระลึกนึกถึงคุณของพระในบ้านซึ่งเป็นพระอรหันต์นั้นประเสริฐยิ่ง
กรรมนี้เป็นกรรมดี
ลูกที่มีจิตระลึกถึงคุณพ่อ คุณแม่อยู่ตลอดเวลา ย่อมไม่เดินไปในทางต่ำ...

เขียน 21 May 2008 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)