อนุทิน 68618 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 26 August clear with Nitikorn @ Loei area 1
  • meeting with test commitee "What will we do after that?"
  • 27 August brief for study visit from 2 school come with vice director
  • ค่ำ พิกุลโทรฯแจ้งมีแฟ็กซ์ให้ไปประชุมที่ กทม.โรงแรมเฟริสท์ เช็คกับ ดร.ศิริวรรณแล้ว เข้าที่พัก 19 ส.ค. ไปเครื่องบินได้ จากนกแอร์ ไป-กลับ
  • แปลกมากวันนี้ อีเมล์ hotmail ใส่ PW ถูกต้องแต่เข้าไม่ได้ ต้องรีบเปลี่ยนใช้ Gmail แทน ให้พิกุลส่งเอกสาร คำสั่ง บันทึกมาให้
  • Get this Laptop @ Kodang Com ราคา 38900 บาท รุ่น HP touch Smart tm2 SN C NU 0296F8F
เขียน 27 Aug 2010 @ 21:20 ()


ความเห็น (0)