อนุทิน 68617 - บุษยมาศ

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กับสำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System : GEIS) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นกลไกในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่และผลักดันการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ณ ห้อง 3424 อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ครั้งแรกว่าจะกลับรถทัวร์ เพราะจองตั๋วไว้แล้ว...แต่พอเห็น มรภ.อุตรดิตถ์ ขอกลับกับน้องเขาด้วย(เป็นการประหยัดพลังงาน...อิอิอิ...)...กลับถึงบ้าน 2 ทุ่ม พอดีไปคราวนี้ประหยัดงบประมาณของทางราชการไปอีกเยอะเลย (ไม่ขึ้นเครื่อง)...ถ้ากลับรถทัวร์ น่าจะถึง พล. เกือบเที่ยงคืน...เพราะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานต่อที่ ม.(ไม่ไหวแล้วค่ะ)...แล้ววันที่ 1 ก.ย.2553 ต้องไปประชุมกับสำนักงาน ก.พ. อีก...อื้อหือ...นี่แหล่ะน่ะ "ชีวิตของคนทำงาน"...

เขียน 27 Aug 2010 @ 20:19 () แก้ไข 27 Aug 2010 @ 20:36, ()


ความเห็น (0)