อนุทิน 68588 - ครูใจดี

  ติดต่อ

...ถ้ า ลั บ แ ล แ ผ่ ม น ต์ ด ล ใ จ ฝัน

คงสักวันที่มิตรคิดคืนสู่

ทางลับแล... แลหวังตั้งตาดู

แม้มิตรรู้ด้วยญาณวานกลับมา

...ถิ่นลับแลแน่หรือคือความหวัง

มิตรฝากฝัง "เป็นเพื่อน" เยือนใฝ่หา

หวั่นแต่ถ้อยร้อยคำทำมายา

แล้วลับลาแรมร้างห่างลับแล...

           อ้อมจิต  ชนสุภาพ

คำสัญญาจะมีค่าอะไรหากไม่รักกัน!! http://www.youtube.com/watch?v=uwYErqf0Q0k

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)