อนุทิน 68581 - ทองหยอด

วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวัน ได้รับแบบสอบถามคืนหลายฉบับแล้ว  ทั้งที่กำหนดส่งคืน  วันที่  15  กันยายน ที่จะถึง

ขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านนะครับ

เขียน 26 Aug 2010 @ 22:23 ()


ความเห็น (0)