อนุทิน 68568 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ่ายวันนี้ ปิดห้องฟังเสียงธรรมของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เพราะชอบในลีลาการเทศนาและเสียงที่ดังทุ้มแบบลุ่มลึกของท่านมานานแล้ว  ท่านพูดถึงเรื่องกิเลสตัณหากับการดับทุกข์ว่า โดยธรรมชาติกิเลสมีอานุภาพและพลังมาก คล้ายๆกับเป็นกองทัพใหญ่ฝ่ายอธรรม ถ้าฝ่ายธรรมอ่อนเปลี้ยไม่มีกำลัง ย่อมยากที่จะเอาชนะสงครามได้ 

ท่านว่าวิธีเสริมกำลังทัพฝ่ายธรรม ต้องเจริญสติ ต้องมีความเพียรสูง ต้องพร้อมที่จะประกอบกุศลกรรมอย่างต่อเนื่อง  ต้องอาศัย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นอาวุธสำคัญในการฆ่ากิเลสซึ่งเป็นสมุทัย อันมีทั้งกิเลสอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียด

โดยสรุปก็คือ ผู้ที่มีความเพียรเท่านั้นจึงจะพ้นทุกข์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า วิริเยนะ ทุกขะมัจเจติ 

เขียน 26 Aug 2010 @ 17:54 () แก้ไข 26 Aug 2010 @ 18:00, ()


ความเห็น (0)