อนุทิน #68529

วันที่28สิงหาคม  2553 มีสัมมนาที่โรงแรมเกี่ยวอัน  สระบุรี

"การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์"

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)