อนุทิน 68529 - นาง ปัญชนิตย์ โอปั่น

วันที่28สิงหาคม  2553 มีสัมมนาที่โรงแรมเกี่ยวอัน  สระบุรี

"การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์"

 

เขียน 25 Aug 2010 @ 21:31 () แก้ไข 28 Aug 2010 @ 17:23, ()


ความเห็น (0)