อนุทิน 68529 - นาง ปัญชนิตย์ โอปั่น

  ติดต่อ

วันที่28สิงหาคม  2553 มีสัมมนาที่โรงแรมเกี่ยวอัน  สระบุรี

"การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์"

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)