อนุทิน 68521 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

วันอังคารที่ สค.53 ไม่ได้ออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม เพราะเตรียมรถไม่ทัน เมื่อทางรถไม่แจ้งให้ทราบ ได้แจ้งคุณจิ๋วให้ทราบแล้ว แล้วแต่ว่าจะดำเนินการอย่างไร

9.00 น. คุณวันเพ็ญจากวัดพระธรรมกายมาหา เรื่องหานักศึกษาเข้าค่ายที่เขาใหญ่จำนวน 30 คน พาไปพบคณะท่องเที่ยวและโรงแรม พาพบอาจารย์เปา อ.ด้านกิจกรรมของสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

พบศึกษาธิการอำเภอคนเดิมก่อนการเปลี่ยนเป็น สพฐ. หาคนไปช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ จึงสมัครเข้าร่วมงาน และหาคนด้านโรงแรมด้วย ท่านว่าจะส่งหนังสือมาเชิญภายหลัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)