อนุทิน 68518 - ศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง

18-20 สิงหาคม 2553 ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยแหล่งการเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

25 สิงหาคม 2553 วิทยากรกระบสนการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Disscussion) เรื่องการพัฒนาหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

30 สิงหาคม 2553 ประเมินคุณภาพงานและผลการปฏิบัติงานครูอาสาสมัครฯ (พนักงานราชการ) และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ณ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขียน 25 Aug 2010 @ 18:54 ()


ความเห็น (0)