อนุทิน 68496 - ทนัน ภิวงศ์งาม

งัวควายจ๊างม้า ต๋ายแล้วเหลือหนัง ดูกขนเขายัง เอาใจ๊ก๋ารได้
จ๋าลวงสุด ขี้อยู่ในไส้ คนยังเอาไป เลี้ยงต๊อง
กันคนเฮาต๋าย สหายปี้น้อง บ่ห่วงข้อง อาลัย
แม้นแต่ดูกพัวะ ยังเอาขว้างไกล๋ กลั๋วเป๋นพิษภัย ผีจักหลอกบ้าน.
(พระยาพรหมโวหาร)

เขียน 25 Aug 2010 @ 10:39 ()


ความเห็น (0)