อนุทิน 68489 - เสียงเล็กๆ فؤاد

ทุกวันนี้ความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ ความถูกต้อง และ ประสบการณ์ที่จะอยู่กับองค์ความรู้นั้นและองค์ความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆก็เป็นสิ่งท้าทาย เพราะฉะนั้น ความรู้+ประสบการณ์ (ใหม่ๆ) คือ เหตุผลของนักเรียน(รู้) ... เสียงเล็กๆ (๒๕๕๓)

เขียน 25 Aug 2010 @ 05:43 () แก้ไข 25 Aug 2010 @ 05:44, ()


ความเห็น (0)