อนุทิน #68481

     แรงจูงใจทางลบ

แรงจูงใจ : ไม่จำเป็นต้องเป็นทางบวก เสมอไป 

จริงอยู่ถ้าเราต้องการเข้าไปหาสิ่งใดเราจะแสวงหาแรงจูงใจทางบวก เพื่อเป็นแรงเสริม 

แต่.. ถ้าเราต้องการออกห่าง.. แรงจูงใจที่เป็นลบ สามารถช่วยเสริมได้

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)