อนุทิน #68454

ปณิธาน/ปรัชญา ที่ลูกพระบิดา ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ครูบาอาจารย์ แม้กระทั้งพนักงาน  ควรพึงสำนึกไว้อยู่เสมอว่า

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ”

หากใครไม่สำนึก ในงานหลักที่ได้กำหนดให้ท่านได้ทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

มั่วแต่ทำงานเสริม เพื่อประโยนช์ส่วนตัวนั้นแล้วไซร์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของท่านเสื่อมไปตามการกระทำของท่านเอง

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)