อนุทิน 68441 - ทนงฤทธิ์

สวัสดี  เพื่อนชาว social network ทุก ๆ ท่าน 23 สิงหาคม 2553 ไปอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนรู้หลักสูตร 2551 ที่มวกเหล็กวิทยา เพื่อรองรับการใช้หลักสูตร 2551 ในทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้รับความรู้ดีมาก ท่านวิทยากรให้ความรู้ดีมากเลย พรุ่งไปรับการอบรมอีก 1 วันรับความรู้ให้เต็ม ๆ ไปเลย.. แล้วเพื่อนมีอะไรส่วข่าวคราวบ้างดิ อยากรู้จังเลย

เขียน 23 Aug 2010 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)