อนุทิน 68438 - บุษยมาศ

ตั้งแต่เมื่อวานไฟฟ้าดับ วันนี้ยังไม่ติด ช่วงเช้าต้องหอบงานมาทำต่อที่บ้าน เพื่อให้เสร็จทันการประชุม ก.บ.ม. ในภาคบ่าย...ภาคบ่ายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ อธิบายตามวาระการประชุมให้คณะกรรมการ ก.บ.ม.เข้าใจและพิจารณา เลิกประชุมเวลา 17.00 น.ผลการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้บริหารเริ่มเห็นความสำคัญของการใช้ระบบ PMQA...ความจริง กพร. บังคับให้ส่วนราชการทำทั้งหมดเลยก็สิ้นเรื่อง (ไม่น่าให้ ม.สามารถเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้) แต่ที่รู้ ๆ ว่าต่อไป ก.พ.ร. ก็ต้องวัดตามนี้ ทั้งหมดเป็นไปตามระบบ คือ ต้องดำเนินการ แต่เหตุที่ว่าให้เลือก คิดว่า PMQA เป็นเลือกที่ต้องมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร...ปัญหาอยู่ที่ ความคิดแตกต่างกัน...เป็นเรื่องยากที่จะต้องจูนความคิดให้เข้ากันได้...ถ้าผู้นำเข้าใจก็ดี แต่ถ้า Big Boss ไม่เข้าใจนี่สิ...เขาเรียกว่า "งานเข้า"...แต่ มรพส. ก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป...ผู้บริหารก็เริ่มเห็นด้วย...

เขียน 23 Aug 2010 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)