อนุทิน 68423 - นางสาว กฤษณา กัลปหา

  ติดต่อ

กำลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โครงการห้องเรียนที่ 2 จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 3 อาจารย์เอกพรต สอนให้ทำ Web Blog  ใน gotoknow.org ก็เลยลองทำดูคะ ถ้าอาจารย์ได้อ่านหนูจะอยู่เลขที่ 1 ในใบรายชื่อที่อาจารย์ได้รับเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53 นะคะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)