อนุทิน 68411 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

การประเมินตนเอง สามารถกระทำได้ตลอดเวลา ถ้าหมั่นสำรวจและรู้จักประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เราก็จะ “บอกตนได้ ใช้ตนเป็น”

เขียน 22 Aug 2010 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)