อนุทิน #68411

การประเมินตนเอง สามารถกระทำได้ตลอดเวลา ถ้าหมั่นสำรวจและรู้จักประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เราก็จะ “บอกตนได้ ใช้ตนเป็น”

เขียน:

ความเห็น (0)