อนุทิน 68411 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

การประเมินตนเอง สามารถกระทำได้ตลอดเวลา ถ้าหมั่นสำรวจและรู้จักประเมินจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เราก็จะ “บอกตนได้ ใช้ตนเป็น”

  เขียน:  

ความเห็น (0)