อนุทิน 6841 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เดี๋ยวบ่ายนี้ (และพรุ่งนี้) ต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญากับ สสส. ได้วิ่งเอกสารวุ่นทั่วมหาวิทยาลัยเพราะต้องขอหนังสือมอบอำนาจจากอธิการฯ ด้วย

เขียน 21 May 2008 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)