อนุทิน #6841

เดี๋ยวบ่ายนี้ (และพรุ่งนี้) ต้องเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญากับ สสส. ได้วิ่งเอกสารวุ่นทั่วมหาวิทยาลัยเพราะต้องขอหนังสือมอบอำนาจจากอธิการฯ ด้วย

เขียน:

ความเห็น (0)