อนุทิน 68409 - อ.เจี๊ยบ

ไม่มีใครที่จะทำร้ายตนเองได้เท่ากับความคิดตนเอง  พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใครที่บังคับจิตตนเองได้และบางคับความคิดตนเองได้บุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐ

เขียน 22 Aug 2010 @ 19:49 () แก้ไข 22 Aug 2010 @ 20:34, ()


ความเห็น (0)