อนุทิน #68409

ไม่มีใครที่จะทำร้ายตนเองได้เท่ากับความคิดตนเอง  พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใครที่บังคับจิตตนเองได้และบางคับความคิดตนเองได้บุคคลนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)