อนุทิน 68397 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๒๐ ส.ค. ตอนบ่ายประชุมคณะกรรมการ ICT ที่ห้องประชุม ก.อ.
  • ตอนเย็นกลับถึงสำนักงาน ๒ ทุ่ม รถติดมาก เนื่องจากฝนตก
  • แจ้งการประชุมสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นให้ผู้เข้ารับการสัมมนาฯทราบ
  • คติ..ท้อได้ แต่อย่าถอย..
  เขียน:  

ความเห็น (0)