อนุทิน 68384 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

ขอนแก่นฝนตก โอกาสน้ำท่วมขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างดี เมื่อเช้าเดินดูรอบบ้านมีลูกน้ำยุงลายเต็มตามขัน กระถาง อ่างที่แช่ตระไคร้ ต้องเทน้ำทิ้ง เปลี่ยนน้ำใหม่  ทุกๆ บ้านช่วยกันกำจัดยุงลาย ไม้ซ๊อตยุงดีที่สุด ไม่มีสารเคมี

เขียน 21 Aug 2010 @ 23:10 ()


ความเห็น (0)