อนุทิน 68384 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

  ติดต่อ

ขอนแก่นฝนตก โอกาสน้ำท่วมขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างดี เมื่อเช้าเดินดูรอบบ้านมีลูกน้ำยุงลายเต็มตามขัน กระถาง อ่างที่แช่ตระไคร้ ต้องเทน้ำทิ้ง เปลี่ยนน้ำใหม่  ทุกๆ บ้านช่วยกันกำจัดยุงลาย ไม้ซ๊อตยุงดีที่สุด ไม่มีสารเคมี

  เขียน:  

ความเห็น (0)