อนุทิน #68370

19-20สิงหาคม 2553 ประชุม PDภาคอีสาน

โรงแรมพูลแมนขอนแก่น Guildelineไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

งานนี้เราเน้นมองไปเรื่องคุณภาพการดูแล โดยส่งเสริมการทำCQI ทุกCenter

ดำเนินการโดยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสปสช.

เขียน:

ความเห็น (0)