อนุทิน 68370 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

19-20สิงหาคม 2553 ประชุม PDภาคอีสาน

โรงแรมพูลแมนขอนแก่น Guildelineไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

งานนี้เราเน้นมองไปเรื่องคุณภาพการดูแล โดยส่งเสริมการทำCQI ทุกCenter

ดำเนินการโดยชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนของสปสช.

เขียน 21 Aug 2010 @ 16:33 ()


ความเห็น (0)