อนุทิน 68364 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้าเตรียมนำเสนองาน ห้องระยอง การพัฒนาทั้งระบบ ใช้เวลาเกิน ไม่พอ ไม่ได้ฉายวีดิโอ หลังวิพากษ์ ให้มาลีวรรณปรับแก้ รร.สุวรรณภูมิไพศาลมาขอก๊อบปี้งานเต็มรูป ให้สุพจน์ขายหนังสือคู่มือเขียนบล็อก
  • อ้อย ตุ๋งกลับวันนี้ ให้ค่ารถไว้ 2700 บาท
  • ลงทะเบียน ผอ.โรงเรียนในฝันรุ่น 1
เขียน 21 Aug 2010 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)