อนุทิน 68357 - ทอง

ทอง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับข้าพเจ้า เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ  สำนักงานคณะพุทธศาสตร์ศึกษา ท่ามกลาง Examiner จำนวน ๓ ท่าน และหัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ที่มารอให้กำลังใจและแสดงความยินดีจำนวนมาก หลังขบวนการสอบ viva จบลง Examiner ลุกขึ้นจับมือแสดงความยินดี Congratulation to you Doctor Phramaha Thongsuk Kongcharoen เพื่อนๆกล่าวคำแสดงความยินกันถ้วนหน้า เป็นอันว่าภาระการเรียนสิ้นสุดลง เหลือแต่ภาระการดำเนินชีวิตต่อไป ขอขอบคุณพ่อแม่ที่ส่งเสริมให้ได้เรียน พี่น้องที่คอยให้กำลังใจเสมอ ญาติธรรมที่สนับสนุนทั้งทุนการศึกษาและกำลังใจ ขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมมาแต่ต้น ขอบคุณเพื่อนสหธรรมิกที่ช่วยเหลือแนะนำ ครับ

เขียน 21 Aug 2010 @ 09:17 ()


ความเห็น (0)