อนุทิน 68332 - เจ้านายน้อย

   ฟ้าสาง..ใกล้สว่างแล้วสิหนอ

รังสีทออาบแสงทุกแห่งหน

ดั่งแสงธรรมส่องสว่างกลางใจชน

ดำรงตนด้วยความหวัง ฝังฤทัย..

จำเขามาครับ..นานแล้ว...

เขียน 20 Aug 2010 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)