อนุทิน 68332 - เจ้านายน้อย

  ติดต่อ

   ฟ้าสาง..ใกล้สว่างแล้วสิหนอ

รังสีทออาบแสงทุกแห่งหน

ดั่งแสงธรรมส่องสว่างกลางใจชน

ดำรงตนด้วยความหวัง ฝังฤทัย..

จำเขามาครับ..นานแล้ว...

  เขียน:  

ความเห็น (0)