อนุทิน 68319 - บัวปริ่มน้ำ

  • กิเลสทั้งปวง นำมาซึ่งความทุกข์ ดังนั้นการตัดกิเลส..เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขของสัตว์โลกทั้งหลาย นี่คือ..อนิจจัง!!  สาธุ...
เขียน 20 Aug 2010 @ 05:24 ()


ความเห็น (0)