อนุทิน 68295 - ศรีกรม

  • ๑๘ ส.ค.ไปเรียนเชิญ อสส.เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา
  • รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญ ๆ ให้ อนย.ทราบ
  • ภาคเช้า ไดเพูดคัยกับผู้เข้ารับการอบรมฯเรื่อง โครงการที่สำคัญ ๆ ของศูนย์ญ
  • คติ...ทำแล้วมีความสุข ไม่ก่อทุกข์ให้คนอื่น ตื่นและหลับก็ดีใจ...การทำนั่นคือความดี
เขียน 19 Aug 2010 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)