อนุทิน 6826 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๓๗)...

ขอบคุณ อ.หมออัครินทร์ ที่มาส่งสนามบินเมื่อวานนี้

ขอบคุณท่าน อ.หมอปารมี และ อ.หมอสมบูรณ์ ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่งดงามเสมอ...และเป็นครูสอนเรื่อง "ชีวิต" ให้กะปุ๋มได้มีโอกาสเรียนรู้...

ขอบคุณอาจารย์หมอทั้งสามท่าน และท่านอื่นๆ ในที่ประชุม สวรส. ที่ถอดหัวใจทำเพื่อ...โลก...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)