อนุทิน 68245 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

ต้องคอยกระตุ้นฝ่ายโครงการให้ตระหนักถึงหัวใจของการบริหารโครงการนั่นคือ การสร้างความสมดุลภายใต้เงื่อนไขสามประการ คือ เวลา(Time) งบประมาณ(Budget) และคุณภาพ(Quality) นั่นเอง

เขียน 18 Aug 2010 @ 09:08 ()


ความเห็น (0)