อนุทิน 68245 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

ต้องคอยกระตุ้นฝ่ายโครงการให้ตระหนักถึงหัวใจของการบริหารโครงการนั่นคือ การสร้างความสมดุลภายใต้เงื่อนไขสามประการ คือ เวลา(Time) งบประมาณ(Budget) และคุณภาพ(Quality) นั่นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)