อนุทิน #68245

ต้องคอยกระตุ้นฝ่ายโครงการให้ตระหนักถึงหัวใจของการบริหารโครงการนั่นคือ การสร้างความสมดุลภายใต้เงื่อนไขสามประการ คือ เวลา(Time) งบประมาณ(Budget) และคุณภาพ(Quality) นั่นเอง

เขียน:

ความเห็น (0)