อนุทิน 68238 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

  ติดต่อ

  ท่านสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนของท่าน ให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เพียงกรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน โดยแนบรายชื่อของสมาชิกที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม และส่งมายัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 73140 ดาวน์โหลดเอกสารhttp://webcache.googleusercontent.com

  เขียน:  

ความเห็น (0)