อนุทิน 68238 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

  ท่านสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนของท่าน ให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เพียงกรอกแบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยีของชุมชน โดยแนบรายชื่อของสมาชิกที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรม และส่งมายัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 73140 ดาวน์โหลดเอกสารhttp://webcache.googleusercontent.com

เขียน 18 Aug 2010 @ 01:38 ()


ความเห็น (0)