อนุทิน 68232 - ดาวพระศุกร์

วันที่ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี ได้จัดการประชุมการจัดการความรู้เพื่อเตรียมสอบสภาการพยาบาล โดยใช้เครื่องมือชุดธารปัญญา ซึ่งได้เรียนรู้จาก อาจารย์ ดร.วัลลา มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ 113 คน จาก 17สถาบัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการสอบของแต่ละสถาบันในปีต่อๆไป 

เขียน 17 Aug 2010 @ 22:43 ()


ความเห็น (0)