อนุทิน 6822 - jaewjingjing

  ติดต่อ

  • พวกเราทุกคนต่างเป็นกิ่งไม้ที่กระจัดกระจาย
  • ใครจะหยิบกิ่งใดกิ่งหนึ่งไปหัก...ก็คงหักได้โดยง่ายดาย
  • แต่ถ้ากิ่งไม้แต่ละกิ่งมารวมตัวกัน  คงไม่ได้หักกันได้ง่ายๆ
  • เสียแต่ว่ากิ่งไม้แต่ละกิ่งต่างไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ร่วมกัน
  • กิ่งไม้ที่เล็กอ่อนแอจึงค่อยๆ หักไปทีละกิ่ง ทีละกิ่ง
  • อย่าคิดว่าตัวเรานั้นเป็นกิ่งที่ใหญ่แล้วจะไม่มีวันหักพัง
  • สักวันหนึ่งก็ต้องมาถึงตัวเรา

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)