อนุทิน 682 - wwibul

wwibul

คนที่มอง road map ออก มักน่าทึ่ง

ลองนึกถึง Alan Turing ที่นึกไกลถึง Turing machine ที่อาศัยขั้นตอนพื้น ๆ ไม่กี่อย่าง (เช่น อ่าน, เขียน, เทียบและแปลงตำแหน่ง, เคลื่อนไปตำแหน่งใหม่) ฉลาดเหมือนคนจนคนแยกไม่ออก ก่อนจะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จนทุกวันนี้ ซอฟท์แวร์ที่ดีที่สุด ก็ยังอยู่ตรงชายขอบความฝันของ Turing อยู่เลย

ลองนึกถึง Quantum computer ที่มีผู้ชี้ว่า ในทางทฤษฎี จะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้อย่างหาที่เปรียบมิได้ แต่จนวันนี้ แค่ประดิษฐ์ NOT gate ได้  (พลิก 0 เป็น 1 พลิก 1 เป็น 0 ได้) ก็เป็นเรื่องฮือฮาแล้ว ทั้งที่มีผู้คิด algorithm ของการ sort เพื่อใช้ใน quantum computer เท่านั้น  ที่เร็วแบบไม่น่าเชื่อรอไว้แล้ว

สิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่การฝันเฟื่อง แต่เป็นวิสัยทัศน์ คือมองเห็นโดยไม่ต้องฝัน

เขียน 15 Apr 2008 @ 21:54 () แก้ไข 18 Apr 2008 @ 08:48, ()


ความเห็น (0)