อนุทิน 68192 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • เย็นนี้ฉันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ ๖ หลัง
  ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทุ่งสีหลง  และตะโกสูง  บ้านที่ไปได้แก่
  บ้านสิทธิชัย  นิพล  วัชรินทร์ คฑาวุธ  กัณตภณ  และอรทัย
 • บ้านนักเรียนส่วนใหญ่น่าอยู่ ใกล้ชิดธรรมชาติ  มีผืนนา  สวนผัก
  อากาศสดชื่นดีจัง
 • ชอบใจกัณตภณที่ขยันขันแข็ง  แววตามีความมุ่งมั่น  สนใจ
  เรียนรู้  ทดลองด้านการเกษตร  ทั้งเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก
  เด็กที่มีความพร้อมทางด้านที่ดิน  ควรจะไปเรียนด้านการเกษตร
  เพื่อหันกลับมาพัฒนาผืนดิน  ตามวิถีพออยู่พอกิน  น่าจะมีความสุข
  กว่าชีวิตที่วิ่งวุ่น  เป็นข้าราชการ หรือเป็นลูกจ้างนายทุนเป็นไหน ๆ
เขียน 16 Aug 2010 @ 20:24 () แก้ไข 16 Aug 2010 @ 20:30, ()


ความเห็น (0)